หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 600ข้อ กฎหมาย ภาค ก. สำนักงาน ก.พ. ใหม่ล่าสุดปี 63 (NV)

ผู้เข้าชม 345 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV923
  • ราคาพิเศษ : 190 บาท
  • ราคาปกติ 200 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 600ข้อ กฎหมาย ภาค ก. สำนักงาน ก.พ. ใหม่ล่าสุดปี 63 (NV)
ISBN : -
พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2563
จำนวน : 194 หน้า
รูปแบบ : เย็บแม็ก ปกใส (ชีท)
 
                  ***** ไม่มีแบบไฟล์PDF E-BOOK เป็นรูปเล่มเท่านั้น ***** 
 
สารบัญ
ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบ ฯ
รวมข้อสอบ 600ข้อ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำนักงาน ก.พ.
                                 ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2563 วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 
 
วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 
    ส่วนที่ 1 ระเบีนบบริหาราชการแผ่นดิน
    ส่วนที่ 2 หลักการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี
    ส่วนที่ 3 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
    ส่วนที่ 4 หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
    ส่วนที่ 5 เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
 
 
                                   **********************************
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฎระเบียบข้าราชการพลเรือน (กพ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top