หมวดสินค้าหลัก

ชุดวิเคราะห์ เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับ3-4 (ป.ตรี-โท) ใหม่ล่าสุดตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ. ปัจจุบัน

ผู้เข้าชม 372 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SK001
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 245 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
ชุดวิเคราะห์ เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับ3-4 (ป.ตรี-โท) ใหม่ล่าสุด ตามหลักเกณฑ์ของ
สำนักงาน ก.พ. ปัจจุบัน
รวมแนวข้อสอบ 767 ข้อ พร้อมเฉลย อธิบายข้อที่ซับซ้อน

ISBN : 978-616-213-863-8

พิมพ์เมื่อ :  กุมภาพันธ์ 2563

จำนวนหน้า: 264 หน้า

รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว

ประกอบด้วย
+ภาคที่ 1 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์คณิตศาสตร์
                แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ทั่วไป
                แนวข้อสอบ วิเคราะห์แบบสดมภ์
                แนวข้อสอบ อนุกรม
                แนวข้อสอบ การวิเคราะห์สรุปเหตุ 
                แนวข้อสอบ คณิตศาตร์เหตุผล (การวิเคราะห์ข้อมูลเพียงพอ)
                เฉลยแนวข้อสอบ
+ภาคที่ 2 วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ภาษาไทย
                แนวข้อสอบอุมาอุปไมย
                แนวข้อสอบการเติมคำ
                แนวข้อสอบการใช้ภาษา
                แนวข้อสอบการเรียงประโยค
                แนวข้อสอบบทความสั้น
                แนวข้อสอบบทความยาว
                เฉลยแนวข้อสอบ
+ภาคที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษ
                แนวข้อสอบ Expressions
                แนวข้อสอบ Vocabulary
                แนวข้อสอบ Grammar & Structure
                แนวข้อสอบ Cloze test
                แนวข้อสอบ Error Identification
                แนวข้อสอบ Reading Comprehension
                แนวข้อสอบ Sentence Interpretation
                แนวข้อสอบ Situational Dialog
                เฉลยแนวข้อสอบ 
+ภาคที่ 4 วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
                แนวข้อสอบ ชุดที่ 1 พ.ร.บ.ระเบียบบริการราชแผ่นดิน พ.ศ.2534 และปรับปรุงใหม่
                แนวข้อสอบ ชุดที่ 2 หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี
                แนวข้อสอบ ชุดที่ 3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเงืองที่ดี พ.ศ.2546
                แนวข้อสอบ ชุดที่ 4 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชกสนทางปกครอง พ.ศ.2539
                แนวข้อสอบ ชุดที่ 5 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
                แนวข้อสอบ ชุดที่ 6 เจตคติ จริยธรรมข้าราชการ
                เฉลยแนวข้อสอบ
รวบรวมและเรียบเรียงโดย... อาจารย์วิรัช แสนจันทร์ และทีมงานวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.) กพ.

Close หน้าต่างนี้
Go Top