หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ ปี 2564 (TBC)

ผู้เข้าชม 386 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC085
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ ปี 2564 (TBC)
ISBN .: -

พิมพ์เมื่อ :  เมษายน 2564 

จำนวนหน้า : 276 หน้า

รูปแบบ   :   แบบชีท   ปกใส เย็บแม็ก 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาวิศวกรรมโยธา การบริหารงานก่อสร้าง                                                    

*พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542                                                                                  

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542                                                               

*กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550                           

*ความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์                                                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับปฐพีกลศาสตร์                                                                                        

*ความรู้ด้านวิศวกรรมสำรวจ การสำรวจ เพื่อการออกแบบ                                                                  

*การออกแบบโครงสร้าง/การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                         

*การประมาณราคา                                                                                                    

*การวางโครงการ การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการด้านต่างๆ

การศึกษาผลกระทบของโครงการด้านต่างๆ                                                                            

*การควบคุมการก่อสร้าง                                                                                               

*การวางแผนและบริหารโครงการ                                                                                     

*แนวข้อสอบ การสำรวจ                                                                                           

*แนวข้อสอบ การออกแบบ                                                                                        

*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                     

*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                       

*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                       

*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                             

*รวมแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา         

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมทรัพยากรน้ำ

Close หน้าต่างนี้
Go Top