หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 185 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC086
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563 (TBC)
ISBN . -

พิมพ์เมื่อ :  กุมภาพันธ์ 2563

จำนวน: 297 หน้า

รูปแบบ   :  รูปเล่ม เย็บแม็ก ปกใส

สารบัญ

*พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพ.ศ. 2535                                                       

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                             

*พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511                                                    

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8. พ.ศ. 2562                                                                              

*กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                   

*การซ่อม สร้างประกอบ บำรุงรักษา การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  ดัดแปลง  ออกแบบ

ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์                                                                      

*การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า                                                                                             

*การควบคุมปั๊มน้ำ                                                                                                      

*การควบคุมเครื่องทำความเย็น                                                                                       

*การควบคุมเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่                                                                            

*การควบคุมเครื่องจักร                                                                                                 

*การควบคุมเครื่องยนต์                                                                                                

*โลหะ                                                                                                                             

*เครื่องมือเกี่ยวกับอุปกรณ์งานช่าง                                                                                    

*เครื่องมือเกี่ยวกับงานทางด้านสาธารณูปโภค                                                                       

*เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์                                                                                      

*เครื่องจักรกล                                                                                                          

*เครื่องวิทยุคมนาคม                                                                                                  

*งานโครงสร้างอาคาร                                                                                                  

*การประหยัดพลังงาน                                                                                                  

*เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์                                                                                     

*การคำนวณรายการและประมาณราคาค่าอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการประมาณราคา                                  

*การจัดซื้ออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่และการใช้งาน                                                              

    «แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 1.                                                                            

    «แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 2.                                                                           

    «แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 3.                                                                            

    «แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 4. 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top