หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กทม. ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 179 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC093
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ กทม. ปี 2563 (TBC)
ISBN . : 978-616-46346-0-2

พิมพ์เมื่อ :  มีนาคม 2563

จำนวน : 277 หน้า

รูปแบบ   :  รูปเล่ม สันกาว

 
สารบัญ

*พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542                                                                                 

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542                                                               

*การวางแผน การออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมเครื่องกล                                                   

*ความรู้ใน การประมาณราคา                                                                                         

*เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Economic Engineering)                                                                  

*กลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)                                                                     

*อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics)                                                                                 

*กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)                                                                             

*ความแข็งแกร่งของวัสดุ (Strength Of Materials)                                                                  

*กลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of Materials)                                                                       

*การจัดเก็บข้อมูล การจัดทำฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล                         

*ความรู้ด้านการบริหารโครงการวิศวกรรมทั่วไป                                                                     

*ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม                                                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซม และบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลต่างๆ                        

*ความปลอดภัยการใช้เครื่องจักร                                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงาน                                                                                       

*แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล                                                              

*แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านเครื่องกล                                                                               

*แนวข้อสอบ วิศวกร ด้านกลศาสตร์ของเครื่องจักรกล                                                           

*แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 1.                                                                          

*แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 2.                                                                    

*แนวข้อสอบ วิศวกร เครื่องกล ชุดที่ 3.   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top