หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 462 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC094
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปี 2563 (TBC)
ISBN . : 978-616-46346-9-5

พิมพ์เมื่อ :  มีนาคม 2563

จำนวน : 277 หน้า

รูปแบบ   :   รูปเล่ม สันกาว

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                                               

*แผนกลยุทธ์ สศช.ประจำปี พ.ศ. 2556 – 2560                                                                  

*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                       

*แนวข้อสอบ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ                                                           

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                 

*แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์                                                                                      

*แนวข้อสอบการสรุปและวิเคราะห์งาน                                                                       

*แนวข้อสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                      

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    

*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                 

*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                  

*แนวข้อสอบ การบริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                  

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

 

 

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) / สนง.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top