หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับปริญญาตรี ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 1,282 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC103
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับปริญญาตรี ปี 2563 (TBC)
ISBN . : 978-616-46350-1-2

พิมพ์เมื่อ :  มีนาคม 2563

จำนวน : 279 หน้า

รูปแบบ   :  รูปเล่ม สันกาว

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ  กฟผ.     

*สมรรถนะและค่านิยมSPEED                                                                                         

*การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)                                                                           

*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 1.                                                       

*ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 2.                                                       

*แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                                       

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ กฟผ.                                                                            

*แนวข้อสอบด้านเทคโนโลยี                                                                                   

*การพัฒนาสมรรถนะ (Competency)                                                                                 

*การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)                                                                          

*การวัดบุคลิกภาพ (Personality Characteristics Subject to Appraisal)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top