หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับ ปวช. / ปวส. วิชาความละเอียดแม่นยำ ทุกตำแหน่งต้องสอบ ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 561 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC104
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับ ปวช. / ปวส. วิชาความละเอียดแม่นยำ ทุกตำแหน่งต้องสอบ ปี 2563 (TBC)
ISBN . : 978-616-46347-1-8
พิมพ์เมื่อ :  มีนาคม 2563
จำนวน : 284 หน้า

รูปแบบ   :   รูปเล่ม สันกาว

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต                                                                          

*แนวข้อสอบ Aptitude Test ชุดที่ 1.                                                                 

*แนวข้อสอบ Aptitude Test ชุดที่ 2.                                                                

*แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์         

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                    

*การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)                                                                

*แบบทดสอบจิตวิทยา (Psychometric Test)  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top