หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบภาค ก.กพ. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (TBC)

ผู้เข้าชม 943 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC106
  • ราคาพิเศษ : 187 บาท
  • ราคาปกติ 220 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบภาค ก.กพ. วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (TBC)
ISBN : BB-132
พิมพ์เมื่อ : มีนาคม 2563
จำนวนหน้า : 223

รูปแบบ   :  รูปเล่ม สันกาว 

 
สารบัญ

**วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553 ชุดที่ 1.                                                                

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553 ชุดที่ 2.                                                                

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562 ชุดที่ 1.                                                                   

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562 ชุดที่ 2.                                                                   

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3.

พ.ศ. 2562 ชุดที่ 1.                                                                                                     

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3.

พ.ศ. 2562 ชุดที่ 2.                                                                                                     

*พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562                                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                                  

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            

*หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ                                                             

*แนวข้อสอบหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กฎระเบียบข้าราชการพลเรือน (กพ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top