หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นายทหารประทวน วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป กองบัญชาการกองทัพไทย(TBC)

ผู้เข้าชม 522 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC110
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นายทหารประทวน วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป
กองบัญชาการกองทัพไทย ปี 2563 (TBC)
ISBN : 978-616-46347-4-9
พิมพ์เมื่อ : มีนาคม 2563
จำนวนหน้า : 277 หน้า

รูปแบบ   :   รูปเล่ม สันกาว

 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย                                                                 

**วิชาคณิตศาสตร์

*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1                                                                   

*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                     

*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                  

*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                                  

*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 5.                                                                  

*วิชาภาษาไทย

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                     

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                     

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                     

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4.                                                                     

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 5.                                                                     

*วิชาภาษาอังกฤษ                                                                                           

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                  

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                 

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                 

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4.                                                                 

*แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5.                                                                  

**วิชาความรู้ทั่วไป

*ความรู้ด้านการทหารของไทย                                                                               

*ค่านิยมคนไทย                                                                                               

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

พลังงานสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน ชุดที่ 1.                                                             

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

พลังงานสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน ชุดที่ 2.   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กองทัพไทย / กองบัญชาการกองทัพไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top