หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 96 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC113
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี 2563 (TBC)
ISBN :   -- 
พิมพ์เมื่อ : มีนาคม 2563
จำนวนหน้า : 278 หน้า

รูปแบบ   :  รูปเล่ม เย็บแม็ก ปกใส

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข                                                                                 

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547                                                  

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

 *แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                             

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             

*การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                                       

*ระบบการจัดเก็บเอกสาร                                                                                               

*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         

*ความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสำนักงาน                                                                                 

*แนวข้อสอบงานสารบรรณ                                                                                      

*แนวข้อสอบงานเอกสารราชการ                                                                                

*แนวข้อสอบการจัดการเอกสารในสำนักงาน                                                                             

*แนวข้อสอบความรู้ด้านงานพัสดุ                                                                               

*แนวข้อสอบงานธุรการ                                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Word                                                       

*แนวข้อสอบ Microsoft  Word                                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  Microsoft Excel                                                      

*แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  Microsoft PowerPoint                                               

*แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข

Close หน้าต่างนี้
Go Top