หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ทุกตำแหน่งต้องสอบ (GB)

ผู้เข้าชม 259 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : GB003
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ทุกตำแหน่งต้องสอบ (GB)
ISBN : 978-616-216-676-1
พิมพ์ :  ปี 2562
จำนวนหน้า : 220 หน้า 
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว 
                      ***** เป็นรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีแบบไฟล์ PDF EBOOK*****
ประกอบด้วย
สารบัญ
+ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
   ประวัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
   วิสัยทัศน์และภารกิจของการรถไฟแห่งประเทศไทย
+ พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518
+ กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
+ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
+ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494
+ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
+ แนวข้อสอบ กฎหมายแรงงาน
+ หลักสูตรภาษาไทย
   ความเข้าใจภาษา
   แนวข้อสอยการเลือกใช้คำและกลุ่มคำ
   แนวข้อสอบการเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
   แนวข้อสอบการเขียนประโยคที่ไม่ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์
   แนวข้อสอบการเรียงข้อความ
+ ตัวอย่างข้อสอบภาษาอังกฤษ
+ ตัวอย่างแนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ
+ ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564)
+ ข้อสอบ ข่าว เหตุการณ์ ความรู้การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
   เฉลยคำตอบ
+ แนวข้อสอบ - ข้อสอบ อาเซียน ASEAN 
   เฉลยคำตอบ
+ ตัวอย่างแนวข้อสอบเศรษฐกิจพอเพียง
   เฉลยคำตอบ
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ ตำราทอง

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top