หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ทุกตำแหน่งต้องสอบ สรุปเนื้อหาและข้อสอบพร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุด (CA)

ผู้เข้าชม 257 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CA013
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ คู่มือเตรียมสอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ทุกตำแหน่งต้องสอบ สรุปเนื้อหาและข้อสอบพร้อมเฉลย ใหม่ล่าสุด (CA)
ISBN : 978-616-380-032-9
พิมพ์ :  ปี 2562
จำนวนหน้า : 232 หน้า 
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว 
                      ***** เป็นรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีแบบไฟล์ PDF EBOOK*****
ประกอบด้วย
สารบัญ
+ ประวัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
+ วิสัยทัศน์ (Visiom) / พันธกิจ (Missions)
+ วัตถุประสงค์ (Objectives) / ยุทธศาสตร์ (Strategies)
+ แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
+ หลักภาษาไทย
+ ตอนที่ 2 : เนื้อหาที่เรียนรู้
+ แนวข้อสอบการเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
+ แนวข้อสอบการเลือกใช้คำและกลุ่มคำ
+ แนวข้อสอบการเรียงข้อความ
+ แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา
+ แนวข้อสอบ อุปมา - อุปไมย
+ แนวข้อสอบ ส่วนของภาษาอังกฤษ
+ แรงงานสัมพันธ์ หมายถึงอะไร
+ ข้อความปฏิบัติ / ละเว้นเพื่อการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
+ หลักมนุษย์สัมพันธ์
+ แนวคิดสำคัญในการสร้างความประทับใจที่ดีให้บังเกิดกับบุคคลอื่น
+ แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top