หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการประมง ปฏิบัติการ กรมประมง ใหม่ล่าสุด (TBC)

ผู้เข้าชม 451 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC125
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการประมง ปฏิบัติการ กรมประมง ใหม่ล่าสุด (TBC)

ISBN .  --

พิมพ์เมื่อ : สิงหาคม 2562

จำนวน: 274 หน้า

รูปแบบ   :  รูปเล่ม เย็บม็ก ปกใส
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง                                                                                           

*พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558                                                                                       

*แนวข้อสอบพระราชกำหนดการประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                

*ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและสัตว์น้ำทะเล                                                      

*ความรู้งานด้านประมงน้ำจืด                                                                                          

*ความรู้งานด้านประมงทะเล                                                                                          

*ความรู้งานด้านประมงชายฝั่ง                                                                                         

*งานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง                                                     

*แนวข้อสอบประมง ชุดที่ 1.                                                                                    

*แนวข้อสอบประมง ชุดที่ 2.                                                                                    

*แนวข้อสอบประมง ชุดที่ 3.                                                                                    

 *แนวข้อสอบประมง ชุดที่ 4.                                                                                    

*แนวข้อสอบประมง ชุดที่ 5.                                                                                    

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                              

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมประมง

Close หน้าต่างนี้
Go Top