หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 800ข้อ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระกระทรวงพาณิชย์ ใหม่ล่าสุดปี 63 (NV)

ผู้เข้าชม 565 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV927
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 800ข้อ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระกระทรวงพาณิชย์
ใหม่ล่าสุดปี 63 (NV)
ISBN :  ---
พิมพ์ปี : มีนาคม 2563
จำนวน : 243 หน้า
รูปแบบ : ชีท รูปเล่ม เย็บแม็ก ปกใส 
 
สาระสำคัญประกอบด้วย
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ข้อสอบจะออก 2 หัวข้อ  คือ
     1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ และสารสนเทศทางการค้า
    2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และภารกิจของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สารบัญ
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันฯ
รวมข้อสอบ 800ข้อ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
                                  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2563
       ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ
       ส่วนที่ 2 สารสนเทศทางการค้า
       ส่วนที่ 3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์จังหวัด
เแลยข้อสอบ 800ข้อ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ
                                    สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2563
 
** ** เป็นรูปเล่ม  ไม่มีแบบไฟล์ PDF E-BOOK ** **   
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

Close หน้าต่างนี้
Go Top