หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานอัยการสูงสุด ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 918 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC130
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานอัยการสูงสุด ปี 2563 (TBC)
ISBN : BB - 133
พิมพ์ปี : มีนาคม 2563
จำนวนหน้า : 289 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว 
 
สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม                                                                               

*พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2543                                                   

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553                                                        

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553

 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561                                                                                       

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                           

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             

*พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                                

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          

*ความรู้กับการใช้งานคอมพิวเตอร์                                                                                    

*แนวข้อสอบ ความรู้กับการใช้งานคอมพิวเตอร์                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             

*แนวข้อสอบ งานธุรการ  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.อัยการสูงสุด

Close หน้าต่างนี้
Go Top