หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 548 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC143
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2563 (TBC)
ISBN :  --- 
พิมพ์ปี : เมษายน 2563
จำนวนหน้า : 276 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
 
สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

*ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท                                     

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท                   

*พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535                                                                    

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2551                                                                             

*พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499                                                                       

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499                                                    

*พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                                               

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                             

*สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ                                                           

*ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                                         

*แนวข้อสอบ ด้านการค้าการลงทุน                                                                               

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ                                                             

*แนวข้อสอบสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าภายในและระหว่างประเทศ                                          

*แนวข้อสอบสถานการณ์เศรษฐกิจด้านการค้า  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Close หน้าต่างนี้
Go Top