หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานสอบสวน รองสารวัตรสอบสวน ชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก) ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 114 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE2228
  • ราคาพิเศษ : 272 บาท
  • ราคาปกติ 320 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ พนักงานสอบสวน รองสารวัตรสอบสวน ชั้นสัญญาบัตร
(บุคคลภายนอก) ปี 63 (TBC)
ISBN :  978-616-46347-6-3
พิมพ์ปี : พฤษภาคม 2563
จำนวนหน้า : 356 หน้า
รูปแบบ : E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)

จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง 

แนะนำ หากมีอีเมล์ ของ Gmail ให้แจ้ง Gmail สามารถเปิดดูข้อมูล e-book ง่ายกว่า HOTMAIL !!

 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ 

**ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 

*วิชาวิชาความสามารถทั่วไป

*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                                          

*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                          

*วิชาภาษาไทย

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                     

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                     

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                     

**ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                               

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                              

*แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน                                                                 

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                              

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                   

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน                                                           

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)  

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องคำศัพท์ (Vocabulary)                                        

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)           

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องการสนทนา (Conversation )

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ตำรวจ 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2562                

*แนวข้อสอบกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556                                

*แนวกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                              

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                 

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562         

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นสัญญาบัตร / นายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก)

Close หน้าต่างนี้
Go Top