หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กรมธนารักษ์ ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 594 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC160
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ กรมธนารักษ์ ปี 63 (TBC)
ISBN :  --- 
พิมพ์ปี : พฤษาคม 2563
จำนวนหน้า : 272 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม เย็บแม็กปกใส 
 
สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์                                                                                          

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                   

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                          

*แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                                 

*ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม                                                                                    

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                             

*พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562                                                                             

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562                                                          

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2542                                  

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุพ.ศ. 2552                 

*ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญา                             

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดที่เกี่ยวกับ

ทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญา ชุดที่ 1.                                                                                  

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดที่เกี่ยวกับ

ทรัพย์สินและนิติกรรมสัญญา ชุดที่ 2.                                                                                  

*พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497                                                           

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 15 พ.ศ. 2562                                                                            

*ความรู้ด้านการตลาด                                                                                                 

*แนวข้อสอบด้านการตลาด                                                                                        

*ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                        

*แนวข้อสอบความรู้เศรษฐศาสตร์   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมธนารักษ์

Close หน้าต่างนี้
Go Top