หมวดสินค้าหลัก

ENG1002 / EN102 สรุปประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป

ผู้เข้าชม 12,317 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : ENG1002S
  • ราคาพิเศษ : 42 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

ENG1002 / EN102 สรุปประโยคและศัพท์ทั่วไป


เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 Present Simple Tense
บทที่ 2 Past Simple Tense
บทที่ 3 Present Continuous Tense
บทที่ 4 Past Continuous Tense
บทที่ 5 Present Perfect Tense และ Present Perfect Continuous Tense
บทที่ 6 Past Perfect Tense และ Past Perfect Continuous Tense
บทที่ 7 Future Simple Tense, Future Continuous Tense, Future Perfect Tense และ Future Perfect Continuous Tense
บทที่ 8 If-/Conditional Sentences
บทที่ 9 Subjective Clauses
บทที่ 10 Passive Constructions
บทที่ 11 Question Forms
บทที่ 12 Indirect Speech 
Vocabulary

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ENG1002 / EN102

Close หน้าต่างนี้
Go Top