หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ออกใหม่ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 363 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC181
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ออกใหม่ปี 2563 (TBC)
ISBN : --
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2563
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่มเย็บแม็กปกใส
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ                                                                       

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*พระราชบัญญัติ ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559                                                            

*พระราชบัญญัติ การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                      

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                                                    

*พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511                                                              

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550                                                                                                    

*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550                                  

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550                          

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                          

*การปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม                                                                                      

*งานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์                                                                   

*ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและการสังคมสงเคราะห์

*เทคนิคการประสาน                                                                                                 

*เทคนิคการถ่ายทอดความรู้                                                                                        

*การฝึกอบรม                                                                                                        

* หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์                                                                            

*ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวทางการพัฒนาสังคม                                                  

*ความรู้ด้านเครือข่ายสังคมและประชารัฐ                                                                            

*การรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล                                                                                      

*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word , Excel ,PowerPoint ,Internet)             

*แนวข้อสอบงานเอกสารงานราชการ                                                                          

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1.                                                                         

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.                                                                      

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Close หน้าต่างนี้
Go Top