หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน กรมสรรพสามิต ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 566 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC182
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน กรมสรรพสามิต ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46341-4-5

พิมพ์เมื่อ : พฤษศจิกายน 2562

จำนวน: 272 หน้า

รูปแบบ   :   เข้าเล่ม สันกาว
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต                                                                                       

*พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                                                        

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสรรพสามิต  พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                              

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสรรพสามิต  พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                             

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ชุดที่ 3.                                                                

*ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับ Hardware Software                                                                                  

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                               

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                               

*แนวข้อสอบ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)                            

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพสามิต

Close หน้าต่างนี้
Go Top