หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมสรรพสามิต ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 507 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC183
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมสรรพสามิต ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .----

พิมพ์เมื่อ : พฤษภาคม 2562

จำนวน: 257 หน้า

 
รูปแบบ   :    รูปเล่ม เย็บแม็ก ปกใส

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต                                                                                       

*พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                                                        

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560                                                   

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 2. พ.ศ. 2558                                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539                                

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชุดที่ 1.                                                          

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชุดที่ 2.                                                          

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชุดที่ 3.                                                          

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                              

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                              

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 3.                                              

*แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองในปัจจุบัน

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพสามิต

Close หน้าต่างนี้
Go Top