หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนิติกร กรมราชทัณฑ์ ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 275 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC192
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนิติกร กรมราชทัณฑ์ ปี 63 (TBC)

ISBN .: -

พิมพ์เมื่อ :   มิถุนายน  2563

จำนวนหน้า: 271 หน้า

รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์                                                                                         

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                              

*พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                                               

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560                                                              

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ

พ.ศ. 2559                                                                                                               

*ระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัยของพนักงานราชการ พ.ศ. 2550                         

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                    

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                                    

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                                                                  

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                                 

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                                

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.                                                  

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.                                                  

*แนวข้อสอบ กฎหมายปกครอง                                                                                   

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์     

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมราชทัณฑ์

Close หน้าต่างนี้
Go Top