หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือสอบนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 84 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE2264
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK ไฟล์ คู่มือสอบนักวิชาการปฏิรูปที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 63 (TBC)
ISBN : --
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2563
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ : E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)

จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง 

แนะนำ หากมีอีเมล์ ของ Gmail ให้แจ้ง Gmail สามารถเปิดดูข้อมูล e-book ง่ายกว่า HOTMAIL !!

 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                                               

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518                                                     

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2532                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานคลัง                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน                                                                                        

*ความรู้ด้านการพัสดุ                                                                                                   

*ความรู้ด้านการตรวจสอบใบสำคัญของสำนักงาน                                                                             

*การจัดทำแผนยุทธศาสตร์                                                                                            

*ความรู้ด้านการจัดทำแผนงาน โครงการ                                                                                     

*การวิเคราะห์สินเชื่อ                                                                                                    

*การติดตามและประเมินผล                                                                                           

*การบริหารจัดการและการพัฒนาภาคเกษตรกรรม                                                                  

*แนวข้อสอบความรู้ด้านการพัสดุ                                                                                

*แนวข้อสอบงานคลัง                                                                                               

*แนวข้อสอบบัญชี การเงิน                                                                                         

*แนวข้อสอบแผนงาน โครงการ                                                                                   

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ                                                                                  

*แนวข้อสอบการพัฒนาภาคเกษตรกรรม                                                                         

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top