หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย ส่วนความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา สังกัด สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 538 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC202
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบตำแหน่งครูผู้ช่วย ส่วนความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา สังกัด สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปี 63 (TBC)
ISBN : --
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2563
จำนวนหน้า : 264 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 

สารบัญ

*หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร                                                                                    

*แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร                                                                

*หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                         

*แนวข้อสอบ หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     

*จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว                                                                                 

*แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว                                                            

*การพัฒนาผู้เรียน                                                                                                    

*แนวข้อสอบ การพัฒนาผู้เรียน                                                                                 

*การบริหารจัดการชั้นเรียน                                                                                           

*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการชั้นเรียน                                                                       

*การวิจัยทางการศึกษา                                                                                                

*แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา                                                                            

*สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                                         

*แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                                                    

*การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                                    

*แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา                                                                

*แนวข้อสอบความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.อาชีวศึกษา

Close หน้าต่างนี้
Go Top