หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 261 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC207
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาสังคม กรมกิจการเด็กและเยาวชน ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .-- 

พิมพ์เมื่อ : ตุลาคม 2562

จำนวน: 229 หน้า

รูปแบบ   :  ปกใส เย็บแม็ก 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน                                                                         

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550                                          

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550

 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                            

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546                                                        

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562                                  

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2556                                                       

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                            

*พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                    

*พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511                                                              

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511

 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550                                                                                       

*ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัฒนาสังคมและและการจัดสวัสดิการสังคมของกรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ                                                                                                             

*การปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม                                                                                      

*การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0                                             

*สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม                                                                              

*การดำเนินงานโครงการติดตาประเมินผล                                                                           

*แนวข้อสอบการดำเนินงานโครงการ การติดตามประเมินผลงานแผนงาน                                  

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 1.                                                                           

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 2.                                                                           

*แนวข้อสอบ นักพัฒนาสังคมชุดที่ 3.                                                                           

*แนวข้อสอบ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Close หน้าต่างนี้
Go Top