หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ (ใช้ได้ทั้งป.ตรีและป.โท) ปรับปรุงใหม่ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 322 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC215
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ (ใช้ได้ทั้งป.ตรีและป.โท) ปรับปรุงใหม่ปี 63 (TBC)
ISBN : 978-616-46348-0-0
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2563
จำนวนหน้า : 272 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่มสันกาว
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ               

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                   

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                           

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561                                                

*ความรู้เกี่ยวกับการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง                                                                      

*ความรู้ด้านงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ                                                              

*ความรู้ด้านการวิเคราะห์                                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน                                                                                           

*ความรู้ด้านการบริหาร                                                                                                

*การติดตามและประเมินผล                                                                                           

*แนวข้อสอบ การเงินการคลังและการงบประมาณ ชุดที่ 1.                                                   

*แนวข้อสอบ การเงินการคลังและการงบประมาณ ชุดที่ 2.                                                   

*แนวข้อสอบ การเงินการคลังและการงบประมาณ ชุดที่ 3.                                                   

*แนวข้อสอบ การวางแผนและการวิเคราะห์                                                                    

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์      

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงบประมาณ

Close หน้าต่างนี้
Go Top