หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 412 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC219
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ ปี 63 (TBC)
ISBN : 978-616-46348-2-4
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2563
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ       

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                           

*ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562                                                                  

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562                                              

*ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน

และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                                                      

*แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน

การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                                

*การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                        

*หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย                                                                                      

*ความรู้ด้านงบประมาณ                                                                                               

*ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                                            

*แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)                          

*แนวข้อสอบเกี่ยวกับระบบเงินสดย่อย                                                                            

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                                                         

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2.                                                                                           

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                                                        

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                                                         

*แนวข้อสอบบัญชี ชุดที่ 5.                                                                                        

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงบประมาณ

Close หน้าต่างนี้
Go Top