หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(ดำเนินงาน) สนง.การตรวจเงินแผ่นดิน ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 83 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC226
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ(ดำเนินงาน) สนง.การตรวจเงินแผ่นดิน ปี 63
ISBN :  978-616-463488-6
พิมพ์ปี : กรกฎาคม 2563
จำนวนหน้า : 295 หน้า
รูปแบบ :  เข้าเล่มสันกาว 
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน                                                                     

*ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค                                                                   

*ความรู้ด้านการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง                                                     

*ความรู้ด้านการวิเคราะห์โครงการ                                                                                    

*ความรู้ด้านการประเมินผลโครงการ                                                                                 

*การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุน และต้นทุน                                                                         

*การวิเคราะห์โครงการ การลงทุน                                                                                     

      «แนวข้อสอบ  เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ชุดที่ 1.                                                            

      «แนวข้อสอบ  เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ชุดที่ 2.                                                            

      «แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงการ/การประเมินโครงการ                                                   

      «แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาค มหภาค ชุดที่ 1.                                                          

      «แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาค มหภาค ชุดที่ 2.                                                          

      «แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาค มหภาค ชุดที่ 3.                                                           

      «แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาค มหภาค ชุดที่ 4.                                                          

      «แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาค มหภาค ชุดที่ 5.                                                          

      «แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาค มหภาค ชุดที่ 6.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top