หมวดสินค้าหลัก

สุดยอดแนวข้อสอบ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ตำรวจชั้นประทวน ปี62 (KY)

ผู้เข้าชม 678 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : KY269
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

สุดยอดแนวข้อสอบ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ตำรวจชั้นประทวน ปี62 (KY)

พิมพ์     :  ธันวาคม 2562

จำนวน  :   245 หน้า

รูปแบบ : เย็บเล่ม ปกอ่อน

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

 

สารบัญ

1.วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

     +  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

     +   วิชาภาษาไทย

2.วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำเเหน่ง

  • พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
  • วิชาภาษาอังกฤษ
  • พ.ร.บ. ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และระเบียบเกี่ยวกับ จริยธรรม จรรยาบรรณของตำรวจ
  • คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน
จัดทำโดย...ทีมงานเกียรตินิยม

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Close หน้าต่างนี้
Go Top