หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบพนักงานเขียนแผนที่ กรมที่ดิน ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 147 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC251
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบพนักงานเขียนแผนที่ กรมที่ดิน ปี 63 (TBC)
ISBN :  --
พิมพ์ปี : กรกฎาคม 2563
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน   

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*การคำนวณและเขียนแผนที่                                                                                          

*การทำแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ                                                                                                

*ความรู้ด้านงานสำรวจ การเก็บรายละเอียดสภาพภูมิประเทศ                                                      

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ด้วยดาวเทียม GNSS                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับการรังวัดด้วยดาวเทียม GPS                                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม AutoCAD                                                                       

*การทำแผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ                                                                                     

*แนวข้อสอบ โปรแกรม Auto CAD                                                                            

*แนวข้อสอบพนักงานเขียนแผนที่                                                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์                                                                                   

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                           

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                           

*แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.                                                                          

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน       

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมที่ดิน

Close หน้าต่างนี้
Go Top