หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไปและความเหมาะสมกับองค์กร ระดับปริญญาตรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 132 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC258
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไปและความเหมาะสมกับองค์กร ระดับ ปริญญาตรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46327-6-9

พิมพ์เมื่อ : เมษายน 2562

จำนวน: 287 หน้า

รูปแบบ   :   รูปเล่ม สันกาว
 

สารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

*สมรรถนะตามค่านิยม กฟภ.(PEA Core Value) พฤติกรรมตามค่านิยม TRUST+E 16                

*แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 1.                                

*แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 2.                                

*แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                                             

*การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)                                                                  

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านเทคโนโลยี  
*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top