หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 600ข้อ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินฯ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี63 (NV)

ผู้เข้าชม 115 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV933
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 600ข้อ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินฯ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี63 (NV)
พิมพ์เมื่อ : กรกฎาคม 2563
ISBN : -
รูปแบบ : เข้าเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
 
               ****พร้อมส่งแบบรูปเล่ม เท่านั้น !! ไม่มีแบบไฟล์ E-BOOK****
 
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบ ฯ
         รวมข้อสอบ 600 ข้อ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)
                                           สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2563 
ส่วนที่ 1 การสอบบัญชี รวมถึงมาตรฐานการสอบบัญชี
              มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น
              และมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง
ส่วนที่ 2 การบัญชี รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีภาครัฐ 
           1 ประมวลรัษฎากร
           2 พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
           3 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
           4 พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 
              และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
           5 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส่วนที่ 4 ความรู้ทั่วไปกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top