หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความเหมาะสมกับองค์กร ระดับปวส. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 42 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC266
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความเหมาะสมกับองค์กร
ระดับปวส. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 63 (TBC)
ISBN : 978-616-46349-2-3
พิมพ์ปี : กรกฎาคม 2563
จำนวนหน้า : 326 หน้า
รูปแบบ : รูปเล่ม สันกาว

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

*ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ กฟภ.และแผนแม่บทฯ

*ค่านิยมและการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

*สมรรถนะตามค่านิยม กฟภ. (PEA. Core Value) พฤติกรรมตามค่านิยม TRUST+E

*ทักษะ ความเข้าใจ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)

*แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 1

*แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test) ชุดที่ 2

*แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์

*เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยี

*เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top