หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ สนง. ศาลปกครอง ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 620 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC290
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ สนง. ศาลปกครอง ปี 63 (TBC)
ISBN :  978-616-46350-2-9
พิมพ์ปี : สิงหาคม 2563
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว 
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลปกครอง                

*พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542                                     

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12 พ.ศ. 2562                                                                            

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                        

*แนวข้อสอบ  พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                            

*พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                                        

*ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายมหาชน                                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายปกครอง                                                                                    

*แนวข้อสอบ กฏหมายมหาชน                                                                                     

*แนวข้อสอบ กฏหมายปกครอง                                                                                  

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานศาลปกครอง

Close หน้าต่างนี้
Go Top