หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 273 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC294
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต ปี 63 (TBC)
ISBN : ---
พิมพ์ปี : สิงหาคม 2563
จำนวนหน้า : 269 หน้า
รูปแบบ :    แบบชีท รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต      

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                 

*พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551                                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562                     

*พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                              

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                            

*พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                       

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553      

*หลักระบาดวิทยาและหลักสถิติเบื้องต้น                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ                                                                              

*หลักการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                                                                             

*การบริหารงานสาธารณสุข                                                                                            

*การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข                                                                                      

*การมีส่วนร่วมของประชาชน                                                                                          

*การดำเนินงานกับเครือข่ายและเขตสุขภาพ                                                                         

*ศีลธรรมและจริยธรรม                                                                                                          

*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 1.                                                                                

*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 2.                                                                               

*แนวข้อสอบ สาธารณสุข ชุดที่ 3.                                                                               

*แนวข้อสอบ ความรู้รอบตัว เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม                           

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์    

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสุขภาพจิต

Close หน้าต่างนี้
Go Top