หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 211 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC295
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการแรงงาน กรมการจัดหางาน ปี 63 (TBC)
ISBN : ---
พิมพ์ปี : สิงหาคม 2563
จำนวนหน้า : 276 หน้า
รูปแบบ :   แบบชีท รูปเล่ม ปกใสเย็บแม็ก 
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                           

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                    

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  พ.ศ. 2560                                                                                

*พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544                                                                                                    

*พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551                                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การทำงานของคนต่างด้าว  พ.ศ. 2551                                                

*พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560                                        

*แนวข้อสอบพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              

*พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559                                 

*พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว                               

*การจัดทำนโยบายและแผนงาน และการทำงานของฝ่ายเลขานุการสำนักงานกองทุน                            

*แนวข้อสอบความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                           

*ความรู้เกี่ยวกับแรงงาน                                                                                               

*แนวข้อสอบด้านแรงงาน                                                                                          

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน                                                                   

*แนวข้อสอบสถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการจัดหางาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top