หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 150 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC301
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบวิศวกรปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี 63 (TBC)
ISBN : ---
พิมพ์ปี : สิงหาคม 2563
จำนวนหน้า : 272 หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม                                                                  

*พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535                                                                                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. โรงงาน  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                     

*พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542                                                                                  

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542                                                               

*การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม                                                                                  

*ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์                                                                                 

*การควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                               

*การบริหารงานก่อสร้าง                                                                                                

*งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง งานก่อสร้างชลประทาน                                                     

*ความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม                                                                               

*แนวข้อสอบความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม                                                                              

*แนวข้อสอบ การสำรวจ                                                                                           

*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                     

*แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                              

*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                      

*แนวข้อสอบ ด้านเครื่องกล                                                                                        

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์       

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Close หน้าต่างนี้
Go Top