หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือสอบ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ ปี 63(TBC)

ผู้เข้าชม 53 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE2371
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK ไฟล์ คู่มือสอบ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ ปี 63(TBC)
ISBN :   --- 
พิมพ์ปี : สิงหาคม 2563
จำนวนหน้า : 281 หน้า
รูปแบบ : E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)

จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง 

แนะนำ หากมีอีเมล์ ของ Gmail ให้แจ้ง Gmail สามารถเปิดดูข้อมูล e-book ง่ายกว่า HOTMAIL !!

 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป ส่งทุกวันจันทร์ - เสาร์ )
 

สารบัญ

**ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

*วิชาวิชาความสามารถทั่วไป

*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                                              

*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                              

**วิชาภาษาไทย

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                         

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                         

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                         

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)     

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องคำศัพท์ (Vocabulary)                                                  

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)               

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องการสนทนา (Conversation )                                            

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

*การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word                                                                      

*แนวข้อสอบ Microsoft  Word                                                                          

*การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel                                                                      

*แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                                                                           

*การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint                                                                

*แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                                                                    

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                

*แนวข้อสอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นสัญญาบัตร / นายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก)

Close หน้าต่างนี้
Go Top