หมวดสินค้าหลัก

เจาะข้อสอบ 500ข้อ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ปี63 (TWN)

ผู้เข้าชม 387 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TWN001
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
เจาะข้อสอบ 500ข้อ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ปี63 (TWN)
ISBN :  978-616-46350-9-8
พิมพ์ปี : กันยายน 2563
จำนวนหน้า : 287 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว

สารบัญ

*เจาะข้อสอบรวมภาคสนาม

*เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*แนวข้อสอบความรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง การบริหารราชการ สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  นโยบายสำคัญของรัฐบาล และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ

*เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการ จัดทำแผนงานโครงการ การติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการ ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการ จัดทำแผนงานโครงการ การติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการ ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบระเบียบกรพทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบระเบียบกรพทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ชุดที่ 1.

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ชุดที่ 2.

*แนวข้อสอบสัมภาษณ์เกี่ยวกับบริบททางสังคม สภาพแวดล้อมของพื้นที่ ตำบล อำเภอ

ทีมงาน THE WINNER BOOK

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการปกครอง

Close หน้าต่างนี้
Go Top