หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน กรมที่ดิน  ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 139 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC326
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบเจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน กรมที่ดิน  ปี 63 (TBC)
ISBN : 978-616-46351-2-8
พิมพ์ปี : กันยายน 2563
จำนวนหน้า : 275 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว 
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน    

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                                                    

*ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544                                                    

*แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561                                                                              

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                               

*แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                              

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                             

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                    

*พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497                                                           

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 15 พ.ศ. 2562                                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร                                                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมการประชุม                                                                             

*แนวข้อสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน                                                    

*แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office                                                              

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน                                                                             

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมที่ดิน

Close หน้าต่างนี้
Go Top