หมวดสินค้าหลัก

ทีเด็ดข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.กพ. ความรู้ความสามารถทั่วไป (TBC)

ผู้เข้าชม 154 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC340
  • ราคาพิเศษ : 209 บาท
  • ราคาปกติ 220 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
ทีเด็ดข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ภาค ก.กพ. ความรู้ความสามารถทั่วไป (TBC)
ISBN : 978-616-463-282-0
พิมพ์ปี : เมษายน 2563
จำนวนหน้า : 246 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว 
 

สารบัญ

+++ส่วนที่ 1. ตะลุยข้อสอบไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)+++

*เจาะข้อสอบคำสรรพนาม (Pronouns)

*เจาะข้อสอบคำประพันธ์สรรพนาม

*เจาะข้อสอบความสอดคล้องของประธานและคำกริยา (Agreement of Subject and Verb)

*เจาะข้อสอบการใช้กริยาช่วย (Helping Verb)

*เจาะข้อสอบการใช้กริยาไม่แท้ตามด้วย Ving , to+V1 หรือ V1

*เจาะข้อสอบการใช้คำคุณศัพท์

*เจาะข้อสอบการใช้คำคุณศัพท์ในรูป Participle – ed , ing

*เจาะข้อสอบการใช้คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb)

*เจาะข้อสอบการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์และกริยาวิเศษณ์

*เจาะข้อสอบการใช้ 12 Tenses

*เจาะข้อสอบกิริยาไม่ใช้รูป Present Progressive หรือไม่ใช้รูป ing

*เจาะข้อสอบการใช้ If -Clause แสดงเงื่อนไข

*เจาะข้อสอบการใช้รูปถูกกระทำ (Passive Construction)

*เจาะข้อสอบการใช้Question – Tags

*เจาะข้อสอบการใช้คำบุพบทและสำนวน (Prepositions and Idioms)

*เจาะข้อสอบ too , either , so , neither

*เจาะข้อสอบคำที่มีรูปคล้ายกัน (Similar Words)

*เจาะข้อสอบคำที่มีเปลี่ยนรูปหน้าที่ของคำ

*เจาะข้อสอบรวมไวยากรณ์

+++ส่วนที่ 2. การสนทนา (Conversation)

*เจาะแนวข้อสอบการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ ชุดที่ 1.

*เจาะแนวข้อสอบการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ ชุดที่ 2.

*เจาะแนวข้อสอบการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ ชุดที่ 3.

*เจาะแนวข้อสอบการสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ ชุดที่ 4.

+++ส่วนที่ 3. การใช้คำศัพท์ (Vocabulary)

**เจาะแนวข้อสอบภาคคำศัพท์ ชุดที่ 1.

**เจาะแนวข้อสอบภาคคำศัพท์ ชุดที่ 2.

**เจาะแนวข้อสอบภาคคำศัพท์ ชุดที่ 3.

**เจาะแนวข้อสอบภาคคำศัพท์ ชุดที่ 4.

+++ส่วนที่ 4. การอ่านบทความ (Reading Passages)

*เจาะข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ ชุดที่ 2.

*เจาะข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ ชุดที่ 3.

*เจาะข้อสอบรวม ชุดที่ 1.

*เจาะข้อสอบรวม ชุดที่ 2.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก.) กพ.

Close หน้าต่างนี้
Go Top