หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนายช่างชลประทาน  กรมชลประทาน (TBC)

ผู้เข้าชม 248 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC353
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบนายช่างชลประทาน  กรมชลประทาน (TBC)

ISBN .978-616-46341-9-0

พิมพ์เมื่อ : เมษายน 2562

จำนวน: 280 หน้า

รูปแบบ   :   รูปเล่ม สันกาว 

สารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน                                                                                           

*การวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น                                                                                      

*การเขียนแบบวิศวกรรม                                                                                               

*การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์                                                                            

*การออกแบบ และคำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก                                                       

*วัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ                                                                               

*การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                                            

*การวิเคราะห์และประมาณราคางานก่อสร้าง                                                                        

*การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                

*หลักอุทกวิทยาเบื้องต้น                                                                                                

*หลักการชลประทานเบื้องต้น                                                                                          

*หลักการทางชลศาสตร์และการไหลในทางน้ำเปิด                                                                   

        «แนวข้อสอบ การออกแบบ                                                                                     

        «แนวข้อสอบ การสำรวจ                                                                                       

        «แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                          

        «แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                         

        «แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                   

        «แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                         

        «แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมชลประทาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top