หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 338 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC358
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46332-4-7

พิมพ์เมื่อ : พฤษภาคม 2562

จำนวน: 272 หน้า

รูปแบบ   :   รูปเล่ม สันกาว

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า                                                                                                 

*ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์                                                                        

*ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                                     

*ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า                                                                                                  

*ระบบแสงสว่าง                                                                                                       

*เครื่องปรับอากาศ                                                                                                    

*ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง                                                                                            

*การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                         

*การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                          

*ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ                                                      

*ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบทีวีวงจรปิด                                                         

*สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า                                                                                      

*เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า                                                                                          

*เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า                                                                                               

*แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                             

*แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                             

*แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                             

*แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 4.                                                                             

*แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 5. 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top