หมวดสินค้าหลัก

LAW2016 / LAW2116 ชุดสรุปคำบรรยายกระบวนวิชากฎหมายธุรกิจ

ผู้เข้าชม 677 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW2116FGs
  • ราคาพิเศษ : 65 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
LAW2016 / LAW2116 ชุดสรุปคำบรรยายกระบวนวิชา กฎหมายธุรกิจ
 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1 นิติกรรมและสัญญา
              บทที่ 1 นิติกรรม
              บทที่ 2 สัญญา
ส่วนที่ 2 องค์กรธุรกิจ
              บทที่ 3 ห้างหุ้นส่วนสามัญ
              บทที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด
              บทที่ 5 บริษัทจำกัด
              บทที่ 6 บริษัทมหาชนจำกัด
ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจ
              บทที่ 7 กฎหมายเเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
              บทที่ 8 กฎหมายทะเบียนพาณิชย์
              บทที่ 9 กฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่นจำกัด บริษัทจำกัด
ส่วนที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี
              บทที่ 10 กฎหมายการบัญชี
              บทที่ 11 กฎหมายวิชาชีพบัญชี
ตัวอย่างแนวข้อสอบ 2 ภาคล่าสุด
 
เอกสารประกอบการอ่านฉบับนี้
สรุปจากตำราเรียนและคำบรรยายของอาจาย์ภาคล่าสุด
อัพเดทล่าสุดทุกเทอม
ครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียน
 
พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มี บริการแบบไฟล์ PDF E-BOOK ** 
 
จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ FIRST GROUP

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW2016 / LAW2116

Close หน้าต่างนี้
Go Top