หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศุลากากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร ปี 63-64  (TBC)

ผู้เข้าชม 24 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC363
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการศุลากากรปฏิบัติการ กรมศุลกากร ปี 63-64  (TBC)
ISBN :   978-616-46352-6-5
พิมพ์ปี : ตุลาคม 2563
จำนวนหน้า : 275 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการคลังและกรมศุลกากร

*ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร องค์การระหว่างประเทศและอาณาเขตทะเลหลวง การค้าระหว่างประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 และหลักธรรมทางศาสนา (ที่ชอบออกข้อสอบบ่อยๆ)

*งานสารบรรณ ,พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ,

  พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 (ที่สำคัญจำเป็นกับงานที่ควรรู้) ,

  พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 /

  ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วย จรรยาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ.2563 และคู่มือจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร ,

  พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

*พ.ร.บ.ศุลากากร พ.ศ.2560 (ทั้งฉบับ) และพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530

*ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ(แนวข้อสอบ) และการวิเคราะห์ (แนวข้อสอบ)

*แนวข้อสอบความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับงานศุลกากร

  องค์การระหว่างประเทศและอาณาเขตทะเลหลวง การค้าระหว่างประเทศ 

  และความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ งานสารบรรณ ,

  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ,

  พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  ,

  พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 /

  ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วย จรรยาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ.2563 และ

   คู่มือจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร และหลักธรรมทางศาสนา ,

  พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมศุลกากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top