หมวดสินค้าหลัก

ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มเล็ก A6) (ฉัตรฑากรุ๊ป)

ผู้เข้าชม 301 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NTB019
  • ราคาพิเศษ : 99 บาท
  • ราคาปกติ 109 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและวิธีพิจารณาความอาญา
(เล่มเล็ก A6) (ฉัตรฑากรุ๊ป)
ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม ฉัตรฑากรุ๊ป
ISBN 978-616-4686-1-13
ปีที่พิมพ์ พฤศจิกายน 2563
จำนวนหน้า 239
ขนาด 4*6 นิ้ว (เล่มเล็ก)
ปก อ่อน
เขียนโดย.... ยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว ผู้พิพากษา

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ประมวลกฎหมาย / พระราชบัญญัติ / ตัวบท / มาตรา : เล่มเล็ก 4*6นิ้ว

Close หน้าต่างนี้
Go Top