หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 179 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC384
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 63 (TBC)
ISBN :   --- 
พิมพ์ปี : พฤศจิกายน 2563
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท ปกใส เย็บแม็ก 
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม                                                                   

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับด้านการคิดคำนวณ ด้านเหตุผล ด้านความเข้าใจภาษา

 และ ด้านการใช้ภาษา                                                                                         

*แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ                                                                       

*แนวข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง                                           

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                    

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                             

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                 

*พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540                                                   

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.  2540                                 

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560                             

*ความรู้ด้านการวิเคราะห์และการจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม                    

*ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน                                          

*แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นและสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน                                 

*หลักการบริหารจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) และวิสาหกิจชุมชน                     

*แนวข้อสอบการบริหารจัดการธุรกิจ 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Close หน้าต่างนี้
Go Top