หมวดสินค้าหลัก

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง + วิธีพิจารณาความอาญา (เล่มใหญ่) (สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์)

ผู้เข้าชม 295 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NTB023
  • ราคาพิเศษ : 323 บาท
  • ราคาปกติ 340 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (เล่มใหญ่) (สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์)

ผู้แต่ง/
ผู้รวบรวม
สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
ISBN 978-616-5725-92-7
ปีที่พิมพ์ กันยายน 2563
จำนวนหน้า 184
ขนาด 7*10 นิ้ว (A4)
ปก แข็ง 
 
 
จัดทำโดย...อ.สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ประมวลกฎหมาย / พระราชบัญญัติ / ตัวบท / มาตรา : เล่มใหญ่ 7*10นิ้ว

Close หน้าต่างนี้
Go Top